START

HANDELSFÖRENINGEN LUND

Välkommen på Boule-Afterwork 23 maj

Tid: 23 maj kl. 18.30
Plats: Love Coffee & Wine Bar, Clemenstorget

Handelsföreningen hälsar välkommen till Afterwork på Clemenstorget torsdagen den 23:e maj från kl. 18.30, med tema Boule. Boule-SM arrangeras i år i Lund och spelas såväl på Mårtenstorget som i Stadsparken från 14 till 20 juli.

På vår Boule-Afterwork möter du representanter för Boule SM som berättar om arrangemanget och även lär ut hur man spelar boule. Föranmäl dig senast tisdag kväll den 21:e maj, så bjuds du på tilltugg från Love Coffee & Wine Bar. Dryck köper du själv.

Ta med dina kollegor och njut av en härlig sommarkväll på Clemenstorget. Inbjudan gäller även dig som inte är medlem i Handelsföreningen. Hjärtligt välkomna!

Utbildningsresa till Sardinien – FULLTECKNAD!

Vi bjuder in er till en utbildningsresa till Sardinien, särskilt riktad till er som arbetar inom restaurang, bar, mathantverk och andra gastronomiska yrken.

Under fyra dagar kommer vi under ledning av guider att utforska stora delar av Sardinien. Vi får möjlighet att träffa och lära oss av lokala mathantverkare, producenter, odlare, kockar, vinmakare och jordbrukare med mera. Målet är att på djupet bekanta oss med den sardinska matkulturen och hämta inspiration för att skapa bättre, godare och mer hållbara produkter för våra verksamheter i Lund.

Större delen av kostnaden för resan täcks av ett stipendium som du så småningom ansöker om från Handelsföreningens stiftelse. Den egna kostnaden för gemensamma måltider är 3.200 kr exklusive moms.

Tid för resa: 19-23 oktober 2024
Intresseanmälan görs till: bianca@@rekodeli.se

Vi ser fram emot en inspirerande och lärorik resa tillsammans!

Årets Anställd 2024 – Marie Edenheim Tehuset Java

Stort grattis till Marie på Tehuset Java – en mycket uppskattad medarbetare och ett välkänt ansikte för många Lundabor – som belönades med handelsföreningens pris ”Årets Anställd”!
Marie hade nominerats av sin chef Sofia, som skriver såhär:
”Med ett engagemang utöver det ordinära, en känsla och kunskap om stil och produkter, vill jag nominera vår Marie eller Mary Poppins som vi kallar henne. Marie har varit en otroligt lojal och inspirerande medarbetare på Tehuset Java i många år. Hennes känsla för butiken och magnifika fönsterskyltningar är en stor del av vår framgång och hennes varma och omtänksamma personlighet gör henne till en helt ovärderlig medarbetare.
Hon ÄR Tehuset Java”.

Årets Anställd 2024: Erek Bell, HepCat Store

I år delades två utmärkelser till årets Anställd ut, och den andra gick till Erek bell som är butiksansvarig på HepCat Store. Stort grattis Erek!

Årets Lundaköpman 2024: Ågrens Cykel

På Lunds Näringslivsdag i Stadshallen 11 april belönades Ågrens Cykel med Handelsföreningens utmärkelse ”Årets Lundaköpman 2024”. Vi vill framföra våra varma gratulationer till Anders Lindman och hans medarbetare! Motiveringen lyder som följer:

”Årets Lundaköpman är ett välskött företag med lång tradition som driver sin verksamhet i anrika lokaler. Det är samtidigt en verksamhet som är oerhört rätt i tiden och alldeles särskilt så i cykelstaden Lund. Kvalitet och hållbarhet går hand i hand, med fokus på att reparera, laga och underhålla.

Här har generationer Lundabor köpt kvalitetscyklar till hela familjen och fått hjälp av verkstaden att hålla sina cyklar i toppform, medan andra hämtat sin tjänstecykel och fått den servad här.

På hörnet Kävlingevägen / Karl XII:e gatan möter du erfarna och genuint hantverksskickliga medarbetare med kunskap och yrkesstolthet utöver det vanliga. Cykeln rullar bättre än när den var ny! – är en återkommande kommentar i recensionerna.
Det starkaste intrycket många bär med sig härifrån är ett föredömligt bemötande med engagerad och vänlig service, och känslan av att alltid ha fått lite mer hjälp och lite bättre service, än man förväntade sig”.

Årets Näringslivspris delas ut av Lunds kommun: Alfa Laval
Årets företagare delas ut av Företagarna: Najell
Årets unga företagare delas ut av Företagarna: Träningsinstitutet
Lunds Nyföretagarcentrums pris Årets nyföretagare: Matstudio Kungsmarken

Länk till filmen som är skapad av Pelle Hybbinette 😊

Kallelse till Årsmöte i Handelsföreningen

torsdag 25 april kl. 19.00 i Magle konserthus

Varmt välkommen till årsmöte i Handelsföreningen på Magle konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4. Vi hoppas på en riktigt trevlig kväll med mat och dryck av olika slag. Som vanligt börjar vi kvällen med årsmöte. Därefter delar vi ut pris till Årets anställd.

Anmälan är obligatorisk! Anmäl dig senast 23 april.

Vänligen observera att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i årsmötet. Vi vill också betona att alla medarbetare i alla medlemsföretag är varmt välkomna att delta i årsmötet.

// Handelsföreningens styrelse

Ordförande Sven Petter Hovelius tackar för sig

Efter sex år som ordförande i Handelsföreningen är det dags för mig att lämna över ordförandeskapet till någon annan. Jag har varit ordförande under en tid med stora omvälvande händelser i omvärlden och prövningar för våra lokala verksamheter i form av pandemi, krig, energikris, hög ränta och höga inflationstal med mera.

I mitt uppdrag som ordförande har jag engagerat mig i att lösa uppkomna problem och konflikter genom att koppla samman rätt personer och skapa förutsättningar för god samverkan. Jag har ägnat mig mycket åt rådgivning kring hyresavtal och personalfrågor, och särskilt olika frågor som rör relationen med Lunds kommun och andra myndigheter.

Jag vill särskilt framhålla vikten av tydlighet och transparens – många problem uppstår i brist på detta och i avsaknad av genomtänkt kommunikation. Öppenhet och dialog måste genomsyra hela kommunens arbete och vikten av detta borde tydliggöras politiskt. Handelsföreningen har på senare tid tagit del av information som i grunden ändrar förutsättningarna för våra medlemmar, genom artiklar i media.

Handelsföreningen är också ensam om att ha bjudit in till dialog kring sjukhusets placering – en fråga som kommer att påverka vår stad i enorm omfattning. Den dialogen borde hanterats av kommun och region: öppet, protokollfört, med möjlighet att följa diskussionen, och inte i slutna rum.

Lund är på många vis en fantastisk stad att verka i som företagare. Hur den politiska ledningen hanterat Stadshallen väcker dock frågor kring synen på företagande och påverkar den långsiktiga förtroendefulla relationen. Att kommunstyrelsen fattar beslut om att ta över driften efter endast 14 månader gynnar inte någon inblandad. Om detta är vad man faktiskt vill politiskt, hade det funnits många bättre sätt att hantera det på. Frågan man måste ställa sig är: vilket företag vill framöver gå in i ett långsiktigt avtal med Lunds kommun?

Handelsföreningen har varit delaktiga i utvecklingen av Citysamverkan som idag har två medarbetare på plats. Vi har stora förhoppningar på att det pågående projektet i Saluhallen/Botulfsplatsen resulterar i en plats med hög attraktivitet och goda förutsättningar för företagande.

Frågor som behöver tas tag i framöver är bland annat hur vi kan främja handeln i de östra delarna av innerstaden med Mårtenstorget och Kv. Galten, samt hitta en bra lösning på parkeringsfrågan för besökare som kommer österifrån. En annan central fråga är marknadsföring av Lund både som destination och handelsstad, där det behövs tas helt nya tag. Det behövs en helhetssyn, en tydlig samordning av olika aktörer och resurser till renodlad marknadsföring, såväl tryckt som digital.

Vad gäller politiska förslag och utspel från tjänstemän om exempelvis skapandet av sommargator utan trafik, är det avgörande att förändringar av den karaktären diskuteras med och förankras hos dem de berör, innan ett politiskt beslut fattas. Syftet måste vara tydligt och begripligt för verksamheterna i det aktuella området.

Jag vill tacka alla engagerade politiker och tjänstemän jag haft förmånen att samarbeta med. Tack även Sydsvenskans Lundaredaktion för ett ur demokratisk synvinkel extremt viktigt arbete för att driva, ifrågasätta, undersöka och belysa frågor i lokalsamhället. Jag vill också tacka mina kollegor i Handelsföreningen, i synnerhet Mai von Gegerfeldt som alltid bidrar med kloka synpunkter i svåra frågor. Därtill vill jag tacka mina medarbetare på Lexis Papper som stått ut med mig när engagemanget i Handelsföreningen tagit fokus från den egna verksamheten.

Jag tycker att Lund är världens bästa stad att vara verksam i. Jag är en positiv och mycket engagerad medborgare som brinner för Lund. Nu kommer jag att fokusera på Lexis Papper och fortsätta vara engagerad i stort som smått som rör Lund.

Sven Petter Hovelius
Ordförande Handelsföreningen 2018-2024

Vill du engagera dig i Handelsföreningens styrelse?

Vill du engagera dig eller har du förslag på någon som borde nomineras som ordförande, ledamot eller suppleant? Kontakta någon i valberedningen nedan. Om du har några frågor går det också utmärkt att kontakta någon i styrelsen!

Handelsföreningens ordförande Sven Petter Hovelius fortsätter sitt arbete i styrelsen men önskar lämna uppdraget som ordförande. Handelsföreningen söker därför efter en ny ordförande. Vi söker även ytterligare medlemmar till styrelsen.

Observera: den du nominerar behöver vara tillfrågad om sitt intresse att engagera sig. Kontakta valberedningen så fort som möjligt, senast 11 april. Valberedningens förslag kommer att skickas ut till medlemmarna en vecka innan årsmötet.


HANDELSFÖRENINGENS VALBEREDNING

  • Linda Hall, Bloom, sammankallande, tel. 0705 632730, epost
  • Henrik Andersson, BA foto
  • Afsoon Ghahremani, Pistacio, Saluhallen
  • Aidah Samphani, Minù Vegan Goodies

Attraktions- och kännedomsanalys Lund – Danmark

måndag 8 april kl. 7.45-09.30 i Auditoriet på Kulturen

Johan Anselmsson, professor i marknadsföring vid Lunds universitet, har genomfört en undersökning kring kunskapen om Lund i Danmark. Syftet är att skapa bättre förståelse för vad vi i Lund behöver göra för att locka ännu fler danskar till stadskärnan. Kulturens chef Gustav Olsson berättar om relationen mellan Lund och danskarna ur ett historiskt perspektiv.

Mötet inleds med frukost. Alla är välkomna, anmälan är obligatorisk. Välkommen!

Statistik för presentkortet 2023

118 butiker, restauranger, caféer, hotell och upplevelser i hjärtat av Lund är anslutna till vårt gemensamma presentkort. Det säljs på www.lundcity.se samt i automaterna som finns i Stadshallen respektive Saluhallen. Under 2023 såldes presentkort för närmare 6 mkr.

En förteckning över hur många kort/vilka belopp som olika verksamheter tog emot samt information om var korten såldes, hittar du här.

Presentkortet Lund City stärker och profilerar handeln i centrala Lund. Projektet drivs och marknadsförs av Lund Citysamverkan som är en sammanslutning av Handelsföreningen i Lund, Lunds kommun och Fastighetsägarföreningen Lund City. Att ansluta sin verksamhet till presentkortet är kostnadsfritt men förutsätter medlemsskap i Handelsföreningen. Avtal för anslutning till presentkortet hittar du här.

Sök stipendier från våra stiftelser!

Planera kommande utbildningar och sök stipendier från Handelsföreningens stiftelser redan nu! Möjligheten att på detta sätt kunna söka bidrag är helt unik i Sverige. Dessa bidrag har genom åren skapat förutsättningar för utveckling av såväl individuella kompetenser som hela verksamheter. Därigenom har stiftelserna samtidigt bidragit till stadskärnans utveckling som besöksmål.

Har du frågar om att söka bidrag? Kontakta Sven Petter Hovelius på telefon 0707-909020 eller maila till stiftelser@handelsforeningen.se.

Som medlem i Handelsföreningen har du en unik möjlighet att söka bidrag ur våra stiftelser. Stipendierna ska användas för utbildning inom Handelsföreningens medlemsföretag, och kan användas av såväl företagens ägare som alla fast anställda medarbetare. I din ansökan ska tydligt framgå syftet med utbildningen – på vilket sätt denna utbildning bidrar till verksamhetsutveckling i ditt företag. Ansökningarna behandlas löpande.

Resa till London april 2024

FULLTECKNAD! Vi är glada över att presentera ett nytt tillfälle för den mycket uppskattade trendspaningsresan till London, under ledning av professor Ulf Johansson vid Centrum för Handelsforskning och Madeleine Jarl, Ekonomihögskolan Lund. Resan inleds i London vid lunch dag 17 april och det intensiva programmet pågår t.o.m. seneftermiddagen 19 april. Till detta kommer ett informationsmöte före resan och en efterträff.

Inbrotts-/glasfond

Handelsföreningen har en gemensam inbrotts/glasfond som erbjuder ersättning för självrisk då man drabbats för glasskador, annan skadegörelse samt inbrott.

Vår hemsida lundcity.se

Sedan september 2023 har vi en helt ny hemsida i form av www.lundcity.se. Alla öppna verksamheter i stadskärnan, närmare 500 stycken, har egen en sida som de själva uppdaterar, något som är unikt i Sverige.

På lundcity.se säljs vårt gemensamma presentkort, här finns Lunds kommuns evenemangskalender där du själv kan lägga till information om sådant som händer i din verksamhet, här finns möjlighet för restauranger att presentera Dagens lunch, alla verksamheter har vars en sida och det finns möjlighet att sortera dem i en interaktiv karta efter var de ligger, vem som tar emot presentkortet, vem som har söndagsöppet mm.

Om du saknar inloggningsuppgifter eller behöver hjälp mailar du till info@lundcity.se.

Sociala medier

Handelsföreningens konto på instagram lund.city och på facebook Handelsföreningen Lund. Här repostar vi inlägg från våra medlemmar utifrån en strategi som balanserar:
fristående butiker med kedjor
restauranger med butiker
mat med andra varor
och där typiska miljöbilder från Lund är viktiga
liksom porträtt av personer som driver verksamhet i stadskärnan
med fokus på glada nyheter

Behöver du hjälp med sociala medier? Vill du göra oss uppmärksamma på något vi missat? Maila info@handelsforeningen.se. Använd gärna hashtag #lundcity och #visitlund.