Samverkan & utveckling i hjärtat av Lund!

Samverkan och utveckling i hjärtat av Lund

VISION   Lund City ska vara en av Sveriges intressantaste handelsplatser.
SYFTE   Att främja affärsverksamheten i Lund City och fungera som ett nav mellan handlare, kommun, fastighetsägare och media.
MÅL   Att utveckla ett positivt företagande i Lund City genom att skapa samhörighet, trygghet och god tillgänglighet.

Vår målsättning är att öka Lunds attraktionskraft och bidra till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta av affärsidkarna i Lund City och vi har ett mycket bra samarbete med såväl Lunds kommun som Fastighetsägarföreningen genom Lund Citysamverkan.

Handelsföreningen arbetar för alla verksamheter i Lund, såväl enmansföretag som rikstäckande handelskedjor.Handelsföreningen är din bästa affärspartner. Genom Handelsföreningen får du det stöd och nätverk du behöver för att skapa en långsiktig, trygg och hållbar affärsverksamhet.

Handelsföreningen erbjuder sina medlemmar

 • Ett stort och välutvecklat nätverk inom handel, restaurang och service i hjärtat av Lund
 • Partnerskap i Citysamverkan som även består av Lunds kommun och Fastighetsägarföreningen Lund
 • Möjlighet att söka stipendier ur Handelsföreningens stiftelser
 • Utbildning, inspiration, kunskapshöjning
 • Nominering till Årets Lundaköpman, Årets Anställd och Årets Handelselev
 • Deltagande i gemensamma aktiviteter och möten
 • Kontinuerlig information via nyhetsbrev
 • Möjligheter att påverka, komma med idéer och förslag
 • Gemensam annonsering genom Citysamverkan
 • Exponering på www.lundcity.se samt Handelsföreningens konton på Facebook och Instagram
 • Samarbete med bl.a. Centrum för Handelsforskning vid Lunds Universitet, Lugi Handboll, IFK Lund, Lundaloppet, Anagram och Sparbanken Skåne.

Det är vår förhoppning att var och en som bedriver verksamhet i Lund ska finna Handelsföreningens arbete angeläget och meningsfullt.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill bli medlem eller har några frågor!