Styrelsens förvaltningsberättelse 2020

2020 bjöd på prövningar och utmaningar som ingen av oss var förberedd på. Under detta oerhört speciella år har vi ägnat stor kraft åt att hjälpa och stödja verksamheter som hamnat i svårigheter och kris som en följd av pandemin. Detta har skett i nära samverkan med våra medlemsföretag såväl som Lunds kommun, Nyföretagarcentrum och Lundasupport.

Även mitt i denna kris har det skapats nya fantastiska verksamheter i Lund, något som visar på den inneboende kraften som finns i vår stad och hos våra entreprenörer. Någon verksamhet har tagit en förhoppningsvis tillfällig paus, men än så länge har vi faktiskt drabbats av betydligt färre konkurser än normalt.

Till ljuspunkterna under året hör ett lyhört och uppmärksamt samarbete med såväl politiker som tjänstemän inom Lunds kommun. Lund tillhör de kommuner i Sverige som längs hela vägen reagerat snabbast, funnit innovativa lösningar och vågat pröva nya grepp som varit till stor glädje för företagare i Lund. Det är tydligt att andra kommuner har följt och inspirerats av Lunds kommuns arbete och åtgärder.

• Vi höll Årsmöte i april och Höstmöte i oktober, båda hölls digitalt men med representanter för styrelsen och valberedningen på plats på Magle konserthus.
• Handelsföreningens styrelse har hållit tretton styrelsemöten
• Vi har arbetat mycket med råd och stöd till företag i kris. Vi har haft en lång rad möten med kommunledning och politiker kring kommunens åtgärdspaket, samverkat med fastighetsägare och Fastighetsägarföreningen Lund City, delat ut skyltar och affischer till alla verksamheter med råd för att minska smittspridning, liksom gratis handsprit.
• Vi har genomfört digitala utbildningar inom ”Omvärldsanalys i handelns digitala transformation”, ”Träffa rätt i din digitala marknadsföring”, i instagrams alla möjligheter, samt ”Visual merchandising – lär dig skapa säljande miljöer” i samarbete med Citykompetens.se där man fortfarande kan ta del av utbildningar med lösenordet Lundagård2020
• Vi har sammanställt erbjudanden till studenter på initiativ av kommunens studentsamordnare och marknadsfört detta på kommunens JC Decaux-skyltar vid höstterminsstarten
• Vi har drivit frågor om balans mellan tillgänglighet för gående, bilburna, cyklister och kollektivtrafik i stadskärnan. Detta har bland annat resulterat i att loppmarknaden återkommit till Södra Esplanaden
• Vi har erbjudit samtliga medlemsföretag fotografering tillsammans med Loc Votos
• Sålt många presentkort bland annat beroende på ”skattefrihet på gåvor till anställda” om totalt 1450 kr
• Vi har skapat en inbrotts- och glasfond och avsatt 50.000 kr till denna
• Vi har genomfört två enkäter om medlemsföretagens situation med anledning av Corona
• Deltagit i Sveriges radio, Sydnytt och vid upprepande tillfällen i Sydsvenskan
• Vi har svarat på Lunds kommuns nya parkeringsstrategi som kom på remiss
• Vi har deltagit i Lundasupports webseminarier om utmaningar inom cityhandel, restaurangnäring och besöksnäring
• Vi har marknadsfört lokal handel i hjärtat av Lund, support your local, söndagsöppet, årets Lundaköpman mm.
• Vi har framfört att det är viktigt att arbeta för skördefest, sparrisfestival, city awards mm
• Vi har uppskattat Vinterlunds projekt med isbanan på Stortorget

Vi har på grund av omständigheterna inte arrangerat vare sig frukostmöten, fysiska utbildningar, vårhelger, hösthelger, sparrisfestival, modeshow, barnaktiviteter eller resor under året.

Cityssamverkan: Under det gångna året har vi deltagit i sju ordinarie styrelsemöten samt ett extrainsatt möte på grund av omständigheterna kring Corona, ett antal strategimöten samt föreningsstämma. Citysamverkan har arbetat med följande aktiviteter:
• Inval av extern ordförande
• Operativa arbetsgrupper
• Beredning för cityutvecklare
• Anställning av Isabel Gölles
• Pågående bolagsbildning
• Beviljat stöd till Vinterlund
• Marknadsföringsaktiviteter via annonsering
• Upphandling av professionella fotografer för centrumhandeln
• Marknadsföring av presentkortet som under 2020 såldes för 5.495.000 kr
• Flödesmätningar i centrum

Fotografering med Loc

För många av er är Loc Votos ett bekant ansikte – han har tagit många av de finaste bilderna av verksamheter i vår stadskärna de senaste åren. Handelsföreningen är glad över att nu kunna erbjuda alla medlemmar som är intresserade möjligheten att Loc fotograferar i er butik eller café/restaurang, vid ett tillfälle.

Syftet är att inspirera till nya och andra bilder, liksom att inspirera kring arbetet med sociala medier. Loc är tillgänglig 4 till 20 september och avsätter en till två timmar per verksamhet. Anmäl ditt intresse att delta och ange gärna om några dagar passar bättre än andra, så återkommer vi med ett schema. OBS! Kostnadsfritt!

Höstmöte 16 september kl 19

Handelsföreningen hälsar alla medarbetare i alla medlemsföretag välkomna till höstmöte. Styrelsen föreslår att vi väljer en ny ordförande för föreningen t.o.m. nästa årsmöte. Den vid årsmötet i april valda ordföranden valde att omgående lämna ordförandeskapet. Sedan dess har föreningen haft en tillförordnad ordförande. Intresserade kandidater är välkomna att anmäla sig till valberedningen:

  • Annika Karp, Karp couture (sammankallande) telefon 070-7133537
  • Daniel Remheden, Love Coffee
  • Henrik Andersson, BA foto
  • Linda Hall, Bloom

Efter höstmötet föreläser Helena Mattsson från WOW Kommunikation, ca kl. 19.15-20.00.

Handelsföreningen bjuder på mat och dryck.
Max 50 deltagare.

Träffa rätt i din digitala marknadsföring

15 juni kl. 9-12 via Zoom -för dig med begränsade förkunskaper
22 juni kl. 9-12 via Zoom – fortsättning samt för dig med förkunskaper
Föreläsare: Martin Andersson, Add-content

Deltagarna kommer genom teori och praktiska övningar gå igenom de olika steg som behövs för att skapa sin egen digitala strategi och lägga grunden för sin egen verksamhets digitala marknadsföring. Vi kommer att systematiskt gå igenom olika verktyg och arbetssätt och efter kursens slut kommer deltagarna att förstå skillnaden mellan olika kanaler, touchpoints och plattformar som används för digital marknadsföring.

Vi går igenom:
• Vad skiljer digital marknadsföring från analog marknadsföring
• Workshop – skapa din digitala strategi
• Syfte och mål
• Kundresan i din digitala strategi
• Mål och mätning
• Digitala touchpoints o SEO
• Sociala medier
• Affiliatemarknadsföring
• Influencer marketing
• Content marketing
• CRM

Webföreläsning: Omvärldsanalys i handelns digitala transformation

11 juni kl. 9-12 på Zoom
Föreläsare: Anna Råström, Stig fram

Under utbildningen går vi igenom hur du kan arbeta med olika verktyg och metoder för att omvärldsbevaka och analysera din verksamhet, din bransch och dina konkurrenter. Efter utbildningen kan du svara på frågor som: Hur avgör du vilka kunskapskällor/mediaflöden som är relevanta för dig? Hur får du fram bra information? Hur kan du använda omvärldsanalys i din yrkesvardag och löpande tillvarata resultaten för att utveckla din verksamhet? Utbildningen hålls i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar.

Årsmöte 27 april kl. 19

Vårt årsmöte kommer i år att äga rum via Zoom. Instruktion om detta kommer att mailas ut i god tid till anmälda deltagare. Om det är första gången du använder Zoom behöver du ladda ner Zooms programvara. Vi öppnar mötet kl. 18.30 så att alla har möjlighet att få tekniken att fungera samt prickas av i röstlängd.

Vänligen observera att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i årsmötet.

Delar av sittande styrelse, representant för valberedningen samt valberedningens förslag till ny styrelse, kommer att finnas på plats i Magle konserthus på Magle Stora Kyrkogata 4.

Handelsföreningens Styrelse

Länk till Dagordning

Webseminarium om skyltning

Handelsföreningen bjuder på ett webseminarium med den Barcelonabaserade inredningsarkitekten Marta Florensa, tisdagen den 14:e april kl. 8-10 – en unik möjlighet att få professionell hjälp med att utveckla din butiks skyltning och skyltfönster.

För att du ska kunna delta behöver vi din epost-adress, dit en instruktion kommer att skickas. Deltagande är kostnadsfritt.

Handelns digitala transformation – Att möta framtidens handel

12 mars kl. 8-12
Magle Konserthus
Föreläsare: Helena Mattsson, WOW kommunikation

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. Vad är det som driver den digital transformation inom branschen? Konsumenten är en stor drivkraft och idag förväntar sig allt fler en digital och sömlös kundupplevelse. Digital transformation är ett kontinuerligt arbete där konsumenten är en stor drivkraft i den digitala transformationen.

Vi går igenom vilka huvudsakliga digitala trender som påverkar handeln, vad som driver dem och hur det påverkar verksamheten.

Workhack – en utbildning som förändrar ditt arbetsliv

4 mars kl. 19-21
Magle Konserthus
Föreläsare: Anders Mildner

Glöm överfulla mejlkorgar, ständiga kalenderkrockar och den stressande känslan av att aldrig hinna med det du ska. Anders Mildner lär dig hur du arbetar strukturerat och vilka metoder du kan använda dig för att få saker gjorda på jobbet. Det blir en kväll då du får tips på hur du enkelt får ordning på din mail och kalender och lär dig mer om stress och arbetsglädje.

Anders Mildner är journalist, föreläsare, författare och processledare. Om det är någon som vet hur man blir mer effektiv på jobbet så är det Anders.

Bli en bättre talare

13 februari kl. 19-21
Magle Konserthus
Föreläsare: Anna Braun

Vad är egentligen en bra presentation? Och hur blir man en bra talare?Det är inte så svårt som det kan verka! Under en lärorik kväll ger vi dig verktygen och lär dig proffsens hemliga knep för att fånga publiken och få budskapet att nå fram och fastna. Det blir en insiktsfull och inspirerande föreläsning – som öppnar dina ögon för den kunskap du redan har och som sätter målen för ditt föredrag.

Anna Braun är kanske mest känd från SVT där hon under 6 år var programledare för Fixa Rummet på Barnkanalen. Hon började arbeta som talarcoach under sin vistelse i San Diego, men nu är hon tillbaka i Sverige.

Bli en bättre säljare

OBS! Ändrat datum! 29 januari kl. 19-21
Magle Konserthus
Föreläsare: Anja Westling

Med stort engagemang och mångårig erfarenhet ger Anja Westling dig handfasta tips på hur du kan utveckla och förbättra din försäljning. Det blir en kväll med fokus på inställning, nya möjligheter och hur man som butiksägare/säljare hanterar konkurrensen med e-handel och nya förutsättningar.

Anja Westling har mångårig erfarenhet av säljutbildning med retail som expertområde.

Visuell kommunikation

Vi fortsätter det uppskattade projektet med Visuell kommunikation under ledning av Helena Mattsson från Wow Communication, för såväl nya butiker som fortästtning för tidigare deltagare.

Steg 1 Inledande arbete
Butiken får ett personligt möte där man går igenom förbättringspotential i butikslayout, visual merchandising belysning m.m. Snygg och kommersiell visning av varor är en viktig faktor för ökad försäljning. En bra sortimentspresentation utgår ifrån kundens behov. Vi kommer hjälpa dig att se hur en helhet säljer mer än enstaka styckeprodukter och på det sättet locka kunden till merköp.

Målgrupp: Ägare, butikschef eller övrig ansvarig
Längd: 2 h per butik + efterarbete med skisser och förslag på förbättringar/handlingsplan.
Anmäl dig genom att maila till info@handelsforeningen.se, ange steg 1!

Steg 2 Uppföljning
Uppföljning, utveckling och ytterligare förstärkning av det arbete som initierades i steg ett.

Målgrupp: Ägare, butikschef eller övrig ansvarig
Längd: 2 h per butik + efterarbete med skisser och förslag på förbättringar/handlingsplan.
Anmäl dig genom att maila till info@handelsforeningen.se, ange steg 2!