Handelsföreningens styrelse

Handelsföreningens styrelse 2023/2024

Sven Petter Hovelius
Lexis Papper
Ordförande, vald till 2024
Vald till 2025
info@handelsforeningen.se

Elena Gayer
Kulturen
Vice ordförande, vald till 2024

Bianca Ludusan Denvall
Reko Deli
Vald till 2024
bianca@rekodeli.se

Ragnhild Fernlund
Fernlund Mäklare
Vald till 2025
ragnhild@fernlundmaklare.se

Fredrika Axelsson
Åhléns
Vald till 2025

Calle Henrickson
Klostergatans Vin & Delikatess
Vald till 2024
calle@klostergatan.se

VAKANT (Caroline Ekholm)
Vald till 2024

Gina Vlad
Restaurang VED
Vald till 2025

Malin Tvedberg Laurin
Indiska
Vald till 2025

Suppleanter
• Maud Westerberg, Scandinavian Sportsmen, vald till 2024
• Kjell Blomberg, Arken, vald till 2025
• Annika Karp, Karp Couture, vald till 2024
• Vakant, vald till 2025

Valberedning
• Linda Hall, Bloom, sammankallande
• Henrik Andersson, BA foto
• Aidah Samphani, Minù Vegan Goodies
• Afsoon Ghahremani, Pistachio, Saluhallen

 

Representanter i Citysamverkan

Ledamöter: Elena Gayer, Calle Henrickson, Ragnhild Fernlund
Suppleanter: Sven Petter Hovelius, Gina Vlad och Maud Westerberg

 

Styrelse för Handelsföreningen i Lund Service AB

Sven Petter Hovelius
Ragnhild Fernlund

 

Styrelse för Handelsföreningens i Lund Stiftelser

Sven Petter Hovelius
Mai von Gegerfelt
Ragnhild Fernlund
Calle Henrickson
Maud Westerberg

Suppelanter: Anders Dahlman, Patrik Langer

 

Representant Fairtrade Lund

Bianca Ludusan Denvall