Stipendieansökan

Stipendieansökan

Handelsföreningen i Lunds Stiftelser

Stiftelsernas angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes för en tid av två år av Handelsföreningens i Lund styrelse på förslag av stiftelsens styrelse.

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att åt personer, vilka som egna företagare eller som anställda idkat eller idka handel inom den del av Lunds kommun, som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, samt deras efterlevande lämna underhållsbidrag vid behov ävensom stipendier för utbildning och fortbildning dock att företräde bör lämnas åt förutvarande och nuvarande medlemmar i Handelsföreningen i Lund samt deras efterlevande.

Handelsföreningen anordnar kontinuerligt gemensamma utbildningar och utbildningsresor för sina medlemmar, som delfinansieras av våra stiftelser.

Ansök genom att fylla i formuläret nedan.
Ansökningar behandlas löpande.
Vi meddelar dig beslutet så snart din ansökan har behandlats. Om din ansökan har beviljats, skickar du efter genomförd aktivitet kopior på fakturor/kvitton samt en redogörelse för vad din aktivitet givit i form av kompetensutveckling. Bifoga gärna bilder.