OM HANDELSFÖRENINGEN

Samverkan & utveckling i hjärtat av Lund!

Vår målsättning är att öka Lunds attraktionskraft och bidra till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta av affärsidkarna i Lund City och vi har ett mycket bra samarbete med såväl Lunds kommun som Fastighetsägarföreningen genom Lund Citysamverkan. Handelsföreningen arbetar för alla verksamheter i Lund, såväl enmansföretag som rikstäckande handelskedjor.

Handelsföreningen är din bästa affärspartner. Genom Handelsföreningen får du det stöd och nätverk du behöver för att skapa en långsiktig, trygg och hållbar affärsverksamhet.

Som medlem i Handelsföreningen kan ditt företag delta i en mängd olika aktiviteter som ger dig bland annat följande fördelar:

  • Utbildning
  • Möjlighet att söka stipendier ur Handelsföreningens stipendiefond (2012 delades över en halv miljon kr ut)
  • Nominering till Årets Lundaköpman
  • Nominering till Årets Anställd
  • Deltagande i aktiviteter, tex temahelger, Handelsföreningens presentkort, julaktiviteter. Handelsföreningen deltar som sponsor av Thomanders jul, Humorfestivalen med flera arrangemang i Lund.
  • Möjligheter att påverka, komma med idéer och förslag
  • Deltagande i föreningens halvårs/årsmöte
  • Bättre priser vid annonsering genom samordning
  • Kostnadsfri exponering på lundcity.se med text, bilder, öppettider och kontaktuppgifter

Det är vår förhoppning att var och en som bedriver verksamhet i Lund ska finna Handelsföreningens arbete angeläget och meningsfullt. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill bli medlem eller har några frågor.

 

Vision, syfte och mål

Handelsföreningens vision: Lund City skall vara en av Sveriges intressantaste handelsplatser.

Handelsföreningens syfte: Att främja affärsverksamheten i Lund City. Att fungera som ett nav mellan handlarna, kommunen, fastighetsägarna och media

Handelsföreningens mål: Att utveckla ett positivt företagande i Lund City genom att skapa samhörighet, trygghet och god tillgänglighet.