Höstmöte 2017

Höstmöte 2017
december 11, 2017 admin
In Uncategorized

Höstmöte 17 oktober 2017

Mötet inleds med en presentation av Crafoord Auktioner till ett glas vin, följt av återupptaget årsmöte från april, därefter ordinarie halvårsmöte och avslutning med mat & vin.

Anmäla att du vill komma till info@handelsforeningen.se.

Årsmötet från 27 april 2017 återupptas med två på mötet bordlagda frågor:

§13 Förslag till beslut om modernisering och tillägg i stadgarna för Lunds Handelsförening, bilaga 1. Årsmötet bordlade frågan. Nytt förslag skickades ut till medlemmarna med kallelsen. Länk Stadgar Handelsföreningen i Lund.

§16 Förslag till beslut om ändring i stadgarna för Handelsföreningens i Lund Stiftelse, bilaga 2. Årsmötet bordlade frågan. Nytt förslag skickades ut till medlemmarna med kallelsen. Länk Stadgar Handelsföreningens i Lund Stiftelse.

Årsmötet avslutas.

Förslag till Dagordning för ordinarie höstmöte

  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för dagens protokoll
  • Val av två justeringspersoner/tillika rösträknare för mötet
  • Dagordningens godkännande
  • Årsavgift för påföljande år
  • Övriga avgifter/serviceavgift för 2018
  • Sammanträdet avslutas

Lund den 5 oktober 2017

Mai von Gegerfelt
Ordförande

 

Bilagor Förslag till Stadgar