Utbildningar hösten 2023

Handelsföreningens utbildningar hösten 2023

Vi är glada över att kunna erbjuda en lång rad utbildningar i service, bemötande och visual merchandising i samarbete med WOW Kommunikation, och det uppskattade projektet med Mystery Shopper kommer tillbaka. Det finns också möjliget att få hjälp med fotografering i din verksamhet, och även hjälp med uppdatering av din egen sida på www.lundcity.se. Utbildningarna bekostas av våra utbildningsstiftelser och är kostnadsfria för Handelsföreningens medlemsföretag.

Alla medlemmar i alla medlemsföretag är välkomna att delta i utbildningarna. Antalet platser är begränsat – först till kvarn!

”Kundresan” genomförs 7 november medan övriga utbildningar pågår från nu och fram till jul, efter överenskommelse och beroende på intresse.

Kundresan

Datum & tid: tisdag 7 november kl. 08-12
Plats: Magle konserthus
Utbildningsledare: Helena Mattsson, WOW kommunikation

Utbildningen tar fasta på kundresan. Var, när och hur möts du och din kund? Hur upplever kunden olika steg på sin väg till, under och efter sitt köp? Hur kan du vinna kundernas förtroende så du blir en naturlig part i deras köpprocess? Det här är exempel på frågor som vi tar upp under utbildningen. Utbildningen är praktisk och du får utifrån ditt eget företag identifiera typkunder, undersöka hur din kunds resa ser ut och fundera på hur du kan prioritera och anpassa kanaler, information och bemötande så det blir en enklare resa framåt.

Under en halvdag går vi igenom:
• Kundresa – att gå i kundens skor
• Beteenden och förväntningar från dagens kunder
• Vem är min målgrupp, mina typkunder och personas?
• Hur ser deras kundresa ut?
• Utgå från kundens frågor och verklighet
• Awareness, Consideration, Conversion – från inspiration till köp
• Den digitala och fysiska butiken i samspel
• Hur kan jag anpassa kanaler, information och bemötande?
• Hur ska jag prioritera och hitta tid?

Vilka färdigheter och förmågor kan du förvänta dig efter avslutad utbildning? Efter utbildningen kan du utifrån din målgrupp identifiera typkunder, analysera hur du kan anpassa medieval, kundmötet och kommunikation utifrån deras behov och förväntan under kundresan. Du kan ge exempel på olika kontaktytor under en kundresa och vilka delar du själv kan påverka.

Handelsföreningen bjuder på frukost!

Personlig coachning Kundresan

OBS! Förutsätter att du gått utbildningen ovan! Detta är en exklusiv möjlighet att få personlig hjälp i just din verksamhet.

Kundernas beteende och behov har förändrats mycket de senaste åren men var ska man egentligen starta utvecklingsarbetet och vad ska man prioritera? Genom personlig coachning fokuserar vi på att formulera en strategi för hur ni bör utvecklas för att öka konkurrenskraften i er verksamhet efter kundresan.

1. Vi går igenom och identifierar kunden och hur kan vi möta dem bättre i kundresan
• Kundens resa inför ett köp, före/under och efter ett köp
• Vilka är era kunder och vad är deras behov?
• Idégenerering för en bättre kundupplevelse.

2. Vi kommer gå igenom fysiska och digitala kanaler för att se förbättringspotential i visual merchandising i fysisk miljö samt i den digitala miljön.
• I den fysiska miljön gör vi en genomgång av kundens väg i den egna butiken för att identifiera ytor i butik. Här kommer vi fram till förslag på förbättringar. Vi gör en översyn av den fasta kommunikationen, skyltfönster, entré, kassaområde samt lokaliserar bra kampanjytor att arbeta med.
• I den digital miljön går vi igenom era digitala kanaler, hur ser det ut? Vad kan man förbättra för att ge en bättre upplevelse.

Mystery Shopper

Hur lever du upp till dina egna förväntningar på hur kunden blir bemött i din verksamhet? Hur kan du ta tillvara på din främsta konkurrensfördel i mötet med dina kunder/gäster? Nu finns återigen möjlighet att delta i ett projekt där vi anlitar en Mystery Shopper för att kartlägga en ögonblicksbild från din verksamhet. Service dokumenteras och utvärderas vid två besök. Detta material överlämnas sedan vid en workshop – datum för denna meddelas senare. Projektet inleds så snart tillräckligt många anmälningar kommit in, och gäller såväl butiker som restauranger och serviceföretag.

Informera gärna dina medarbetare om att ni anmält er, men det kommer inte att framgå när besöket görs. Om din verksamhet säljer något som inte går att returnera får du själv stå för kostnaden för t.ex. en dagens lunch, en glass eller en klippning. Mystery Shopper är instruerad att välja varor/tjänster till en låg kostnad.

Fotografering i din verksamhet

Det finns även möjlighet att få hjälp med fotografering i din verksamhet. Du får då besök av fotograf Annika Andersson vid en tidpunkt som ni kommer överens om tillsammans. Annika bjuder på tips och inspiration kring fotografering i din specifika verksamhet, och fotograferar under sitt besök. Resultatet blir ca 10 bilder som du använder i sociala medier och på din hemsida. Handelsföreningen får också tillgång till bilderna för användning i gemensam marknadsföring.

Hjälp med www.lundcity.se

Behöver du hjälp med hur du uppdaterar din sida på www.lundcity.se? Undrar du om logotyp, bildkvalitet, hur du uppdaterar lunchmenyn eller skapar event? Behöver du hjälp att skriva en presentationstext? Anmäl dig nedan så får du hjälp!