UTBILDNING

Handelsföreningen i Lunds Stiftelse

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljes för en tid av två år av Handelsföreningens i Lund styrelse på förslag av stiftelsens styrelse.

Ändamål: Stiftelsens ändamål är att åt personer, vilka som egna företagare eller som anställda idkat eller idka handel inom den del av Lunds kommun, som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, samt deras efterlevande lämna underhållsbidrag vid behov ävensom stipendier för utbildning och fortbildning dock att företräde bör lämnas åt förutvarande och nuvarande medlemmar i Handelsföreningen i Lund samt deras efterlevande.

Ansökningstid / utdelning: Ansökningar behandlas löpande.

 

2017 delades omkring 900 000 kr ut.  Ansökan hittar du här! 

 

Utbildningar

Handelsföreningen anordnar kontinuerligt utbildningar och utbildningsresor för sina medlemmar, delfinansierade av våra stiftelser.