Utbildning på IHM

Utbildningar på IHM Business School

Inom ramen för Handelsföreningens stiftelser har vi en helt unik möjlighet att finansiera utbildningar för våra medlemmar – en viktig komponent i det långsiktiga arbetet för att öka Lunds attraktionskraft och bidra till samverkan och utveckling.

Vi är därför särskilt glada över att kunna presentera ett helt nytt samarbete med IHM Business School i Malmö. Härigenom kan vi nu erbjuda en effektiv och snabb väg till spetskompetens inom bl.a. affärsutveckling och ledarskap – kunskaper och förmågor som kan komma att vara av stor betydelse för dig och din organisation. Att investera i kunskap är att investera i långsiktig framgång och personlig utveckling.

Om du är intresserad att gå en utbildning hos IHM gäller följande:

1. Du anmäler ditt intresse via formuläret nedan. En person per företag kommer att prioriteras, och den person ska vara tillsvidareanställd.
2. Efter godkännande från Handelsföreningens Stiftelse anmäler du dig till någon av utbildningarna på IHM som presenteras nedan under formuläret.
3. Ditt företag som är medlem i Handelsföreningen betalar avgiften.
4. Efter genomförd och godkänd utbildning skickar du en redogörelse till vårt stiftelse.
5. Kostnaden för utbildningen utbetalas till ditt företag exkl. moms. Observera att om du inte fullföljer utbildningen, kommer ersättning inte att betalas ut.

Här följer fyra utvalda utbildningar:

BUSINESS MANAGEMENT
Business Management — IHM.se
Business Management är Sveriges mest profilerade utbildning inom praktisk tillämpbar affärskunskap och lär dig hur de olika beståndsdelarna av en affärsverksamhet ska samspela för att skapa effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.
Pris: 59.415 ex moms
Starter: se hemsidan

STRATEGISK DIGITAL MARKNADSFÖRING
Strategisk Digital Marknadsföring – optimera din marknadsföring online — IHM.se
IHM Strategisk Digital Marknadsföring ger dig en djup förståelse för det bakomliggande strategiska arbetet inom digital marknadsföring. Du lär dig konkreta verktyg och strategiska metoder som hjälper dig ta företagets digitala närvaro och kommunikation hela vägen från strategi till konvertering och optimering.
Pris: 34.900:- ex moms
Starter: se hemsidan

VERKSAMHETSSTYRNING
Verksamhetsstyrning — IHM.se
Verksamhetsstyrning är en process för att leda och skapa framdrift i en organisations verksamhet på ett effektivt sätt. Det handlar om att fastställa mål och strategier, genomföra planering, övervaka och utvärdera prestationer, och vidta åtgärder för att förbättra verksamheten.
Pris: 59.415:- ex moms
Starter: se hemsidan

PERSONLIGT LEDARSKAP
Personligt ledarskap – en grundläggande utbildning för ledare — IHM.se
För att lyckas krävs självinsikt, dina medarbetares förtroende och god kommunikation. I utbildningen personligt ledarskap lär du dig bemästra dessa faktorer för att på bästa sätt leda ditt team mot uppsatta mål.
Pris 42.415:- ex moms
Starter: se hemsidan

Frågor besvaras av Sven Petter Hovelius tel. 0707-909020 eller info@handelsforeningen.se.