Klimatmat Sverige

Intresseförfrågan utbildning i hållbarhet, märkning & certifiering

Är du intresserad av att gå en utbildning om hur man kan tänka kring ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, om vilka märkningar och certifieringar som finns, om hur man som företag kommunicerar att man arbetar med hållbarhet internt och externt, och vad som krävs för ett hållbart företagande på lång sikt?

Om intresse finns planerar vi denna utbildning till antingen 10:e eller 12:e april, och den kommer att hållas av Klimatmat Sverige. Utbildningen vänder sig till alla som på ett eller annat vis arbetar med mat, i butik eller restaurang. Detta är just nu bara en intresseanmälan. Vi återkommer med besked om hur planeringen ser ut!