Informationsmöte om lokaliseringen av det nya sjukhuset i Lund

Var ska Lunds nya sjukhus ligga?

OBS! FULLBOKAT!   31 AUGUSTI KL. 19-21 MAGLE KONSERTHUS

Placeringen av Lunds nya sjukhus är den största stadsbyggnadsfrågan i Lund på decennier, och Region Skånes största investering någonsin. I utredningen finns tre förslag: att tomställa hela dagens sjukhusområde och bygga ett helt nytt sjukhus på Brunnshög eller Smörlyckan, alternativt förtäta och utveckla befintligt sjukhusområde. Ytterligare förslag har framförts i debatten: att bygga ett nytt sjukhus på Medicon Village/Ideon eller på det område som troligen blir tomt när Kemicentrum och Fysicum flyttar till Science Village.

Ta tillfället i akt att skapa dig en uppfattning och ställ dina frågor när Handelsföreningen och föreningen Gamla Lund bjuder in till ett informationsmöte om just lokaliseringen av Lunds nya sjukhus. Region Skånes fastighetsdirektör Magnus Windblixt, hans medarbetare Tony Carlin samt överläkare och enhetschef på Skånes Universitetssjukhus Peter Lanbeck redovisar utredningens olika förslag. Deltar gör även Stefan Lamme, ordförande i Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar.

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor och delta i ett samtal som modereras av Mats Nilsson. Fritt inträde men begränsat antal platser. Evenemanget är fullbokat. Vid frågor kontakta Sven Petter Hovelius telefon 0707-909020.

Välkommen!

Möte är ett samarrangemang mellan Handelsföreningen i Lund & föreningen Gamla Lund.