Formulär Corona augusti 2020

Enkät med anledning av Corona

Syftet med enkäten är att skapa en nulägesbild av situationen för verksamheter i Lunds stadskärna – butiker, caféer, restauranger och tjänsteföretag – i september 2020.

Svaren på enkäten kommer att hanteras av styrelsemedlemmar i Lund Citysamverkan där Handelsföreningen, Lunds kommun och Fastighetsägarna Lund City ingår. Enkätsvar kommer att sammanställas och presenteras på Handelsföreningens hemsida.

Om du behöver hjälp med en konkret fråga eller om du har förslag på något vi kunde genomföra gemensamt, är du som alltid varmt välkommen att höra av dig till Handelsföreningen på info@handelsforeningen.se.