UTMÄRKELSER

Handelsföreningens utmärkelser

Meat Grill, Kattesund

Varje år i samband med ordinarie årsmöte delar Handelsföreningen ut ett antal priser till personer som på något sätt under det gångna året gjort något utöver det vanliga.

Årets Lundaköpman till en medlem som gjort något innovativt, uthålligt, nydanande eller utmanande.

Årets Anställda delas ut till två anställda, som genom sitt kundmottagande, engagemang och servicenivå tillgodosett kundens behov och motsvarat kundens förväntningar.

Årets Handelselever delas ut till två elever vid Vipans Handels- och administrationsprogram, som enligt deras lärare presterat fina resultat och visat att de har ett stort intresse och höga ambitioner att utvecklas inom handel.