Stöd och hjälp

Hjälp och stöd till företag i kris

Många verksamheter brottas med mycket stora utmaningar och akuta svårigheter. Vi vill framhålla att det finns hjälp och stöd att få från många olika håll såväl inom Handelsföreningen som i samverkan med våra samarbetspartners som tex Lunds Nyföretagarcentrum, Tillväxtverket och Lunds kommun.

Handelsföreningen når du på info@handelsforeningen.se eller Sven Petter Hovelius telefon 0707-909020. Vi kan hjälpa till med många olika problem och guida dig vidare i andra frågor.

Lundasupport stöttar Lunds näringsliv och hjälpa till med att koppla upp till befintliga initiativ regionalt, nationellt och lokalt. Lundasupport nås på telefon 046-359 9020, vardagar kl 9-16.

För frågor som rör ekonomiska svårigheter i ditt företagande och möjliga åtgårdsalternativ kan du kontakta Handelsföreningens medlemsföretag Trägårdh Advokatbyrå och advokat Martin Gynnerstedt. Martin jobbar dagligen med dessa frågor och är även konkursförvaltare och rekonstruktör.  Kontakten är kostnadsfri för dig som är medlem i Handelsföreningen. Martin nås på martin.gynnerstedt@tragardh.se alt. 073-7179672.

Regeringens samlade information om åtgärder med anledning av covid-19 hittar du här.

Region Skånes Företagsakut med ”Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19” erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm? Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess. Telefon 040-675 34 80 vardagar kl 9-12 och 13-16.

Lunds kommuns Företagslots guidar dig rätt i den kommunala servicen kring tillstånd, regler och företagande. Telefon 046-3597000.

Tillväxtverkets information om korttidsarbete hittar du här.

Lunds kommuns åtgärdsprogram

Lunds kommun presenterade den 18:e mars 2020 en rad åtgärder för att stödja vårt näringsliv som just nu står inför enorma utmaningar. Åtgärderna innefattar bland annat avgiftsfri parkering, avgiftsbefrielse för uteserveringar, möjlighet för handeln att utnyttja gaturummet, förlängd betalningstid på fakturor gällande sophantering, tillstånd och tillsyn, och förlängd betalningstid för hyror där företag/organisationer hyr lokal av kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg uppmanar alla lundabor att stödja sina lokala handlare och restauranger. Fastighetsägare uppmanas samtidigt att förlänga betalningstider och om möjligt efterskänka någon hyra.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här.

Ett andra åtgärdsprogram presenterades den 17:e april. Bland förslagen finns Bland förslagen finns

  • Hyressänkningar för näringsidkare i kommunens fastigheter i utsatta branscher. Prövning om hyressäkning ska ske individuellt, men kommunen bedömmer att merparten av hyresgästerna kommer att kvalificera sig för en hyressänkning om 50 procent. Hyressäkningen ska gälla från den 1 april till den 30 juni.
  • Nya krav i upphandlingar i syfte att gynna lokalt näringsliv
  • Avgiftsfri torghandel på Clemenstorget och Mårtenstorget
  • Utökning samt avgiftsfrihet för Food trucks

Här kan du läsa om vilka åtgärder som ingår i förslaget.

Resultat av enkät till verksamheter i Lund City med anledning av Corona maj 2020

Har ni märkt en ökad frånvaro p.g.a. sjukdom, vård av barn eller annat sedan utbrottet av Covid-19?
Butik svar ja 46% / Butik svar nej 54%
Restaurang svar ja 79% / Restaurang nej 21%

Har ni uppmanat era medarbetare att arbeta hemifrån?
Butik svar ja 6% / Butik svar nej 94%
Restaurang svar ja 0% / Restaurang nej 100%

Har ni i dagsläget planer på att varsla personal?
Butik svar ja 31% / Butik svar nej 69%
Restaurang svar ja 57% / Restaurang nej 43%

Har du sagt upp personal som en konsekvens av den rådande situationen?
Butik svar ja 18% / Butik svar nej 82%
Restaurang svar ja 29% / Restaurang nej 71%

Har du timanställd personal som förlorat sitt uppdrag?
Butik svar ja 39% / Butik svar nej 61%
Restaurang svar ja 85% / Restaurang nej 15%