Made in Lund

Made in Lund

Vi har skapat varumärket ”Made in Lund” med ett starkt syfte: att lyfta fram produkter som är hantverksmässigt och professionellt tillverkade i Lunds stadskärna.

Vi vill synliggöra det bästa Lund har att erbjuda genom att på olika platser och i olika marknadsföringskanaler presentera ”Made in Lund” som ett kontinuerligt pågående projekt med en gemensam logotyp, och samtidigt skapa återkommande event där deltagarna presenterar sina produkter under eget namn och med varumärket ”Made in Lund”.

Om detta faller väl ut hoppas vi skapa events under året, kanske i samband med Sparrisfestivalen, Kulturnatten eller en julmarknad, kanske organiserade vandringar – kreativa idéer är mycket välkomna!

Vi hoppas inspirera till medveten konsumtion, visa upp hur många fantastiska produkter som skapas i Lund och samtidigt erbjuda ett trevligt sammanhang där relationer och gemenskap frodas.

 

Manifest för MADE IN LUND

1. Hantverksmässig, småskalig, professionell produktion av hög kvalitet.

2. Geografisk begränsning: produktion i centrala Lund.

3. Produkten ska i sin helhet inspirera till hållbar konsumtion, där material- och produktionskedjan är genomarbetad med värden som kvalitet, estetik och lokal förankring. Det är önskvärt att man har god policy för hållbarhet och miljö.

4. Företräde för medlemmar i Handelsföreningen. Alla är välkomna under uppfyllande av kriterierna 1 till 3.

Är du själv intresserad, har du leverantörer som passar eller känner du till andra verksamheter som borde delta? Maila någon av oss!

Bianca Denvall, ägare av Reko Deli, bianca@rekodeli.se

Frida Rundberg, grafisk formgivare, frida@frdesign.se