Frukostmöte 19 april

Frukostmöte – Lunds stadskärnas attraktivitet – 19 april

19 april kl. 8.15-9.30, frukost 7.30-8.15
Magle konserthus

Välkommen till frukostmöte med Handelsföreningen, där professor Johan Anselmsson presenterar sin analys av Lunds stadskärnas attraktionskraft.

Syftet med arbetet har varit att hitta de egenskaper i stadskärnan som driver rekommendationer och attraktivitet. I projektet har 500 personer intervjuats.

Hur stark är Lunds stadskärna i förhållande till Malmö och Helsingborg?
Hur kan Lunds stadskärna förbättra sin attraktivitet?
Hur uppfattas Lunds stadskärna?
Vilka är de mest rekommendera butikerna, serveringarna, platserna, eventen?
Vad finns det för övergripande slutsatser kring Lunds attraktivitet som besöksstad?
Alla med ett engagemang i frågan hälsas hjärtligt välkomna! Deltagande i frukostmötet är kostnadsfritt men anmälan obligatorisk!