Årsmöte 2024

Kallelse till Handelsföreningens årsmöte
25 april kl. 19.00

Varmt välkommen till årsmöte i Handelsföreningen på Magle konserthus, Magle Stora Kyrkogata 4. Vi hoppas på en riktigt trevlig kväll med mat och dryck av olika slag. Som vanligt börjar vi kvällen med årsmöte. Därefter delar vi ut pris till Årets anställd.

Anmälan är obligatorisk. Anmäl dig senast 23 april.

Vänligen observera att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i årsmötet. Vi vill också betona att alla medarbetare i alla medlemsföretag är varmt välkomna att delta i årsmötet.

// Handelsföreningens styrelse

Dagordning

vid ordinarie årsmöte med Handelsföreningen i Lund den 26 april 2023 kl. 19.00

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
3. Val av sekreterare att föra dagens protokoll
4. Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet tillika rösträknare
5. Godkännande av kallelsen samt dagordning
6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för 2022 års förvaltning
10. Valberedningens förslag till val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande, val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av ordförande för föreningen tillika styrelsens ordförande
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Val av valberedning
15. Mötet avslutas

Vill du engagera dig i Handelsföreningens styrelse eller nominera någon annan?

Handelsföreningens ordförande Sven Petter Hovelius fortsätter sitt arbete i styrelsen men önskar lämna uppdraget som ordförande. Handelsföreningen söker därför efter en ny ordförande. Vi söker även ytterligare medlemmar till styrelsen.

Vill du engagera dig eller har du förslag på någon som borde nomineras som ordförande, ledamot eller suppleant? Kontakta någon i valberedningen nedan. Om du har några frågor går det också utmärkt att kontakta någon i styrelsen!

Observera: den du nominerar behöver vara tillfrågad om sitt intresse att engagera sig. Kontakta valberedningen så fort som möjligt, senast 11 april. Valberedningens förslag kommer att skickas ut till medlemmarna en vecka innan årsmötet.

 

HANDELSFÖRENINGENS VALBEREDNING

  • Linda Hall, Bloom, sammankallande, tel. 0705 632730, bloom.bloom@telia.com
  • Henrik Andersson, BA foto
  • Daniel Remheden, Love Coffee
  • Aidah Samphani, Minù Vegan Goodies

Handelsföreningens styrelse 2023/2024

Sven Petter Hovelius
Lexis Papper
Ordförande, vald till 2024
Vald till 2025
info@handelsforeningen.se

Elena Gayer
Kulturen
Vice ordförande, vald till 2024

Bianca Ludusan Denvall
Reko Deli
Vald till 2024
bianca@rekodeli.se

Ragnhild Fernlund
Fernlund Mäklare
Vald till 2025
ragnhild@fernlundmaklare.se

Fredrika Axelsson
Åhléns
Vald till 2025

Calle Henrickson
Klostergatans Vin & Delikatess
Vald till 2024
calle@klostergatan.se

VAKANT
Vald till 2024

Gina Vlad
Restaurang VED
Vald till 2025

Malin Tvedberg Laurin
Indiska
Vald till 2025

Suppleanter
• Maud Westerberg, Scandinavian Sportsmen, vald till 2024
• Kjell Blomberg, Arken, vald till 2025
• Annika Karp, Karp Couture, vald till 2024
• VAKANT, vald till 2025