Stipendieansökan

Stipendieansökan

Handelsföreningen i Lunds Stiftelse

Handelsföreningens stipendiefond är öppen för alla som driver eller är anställda av ett medlemsföretag. Ett stipendium kan du använda till aktiviteter som utbildar, fortbildar eller bara inspirerar dig till nya stordåd i din yrkesroll – studieresor eller dylikt.

Summan du ansöker om får motsvara högst 80 procent av de verkliga kostnaderna, dock högst 15 000 kronor. De pengarna kan du göra mycket för. Det enda vi begär i utbyte, är att du skriver kort till oss om din aktivitet senast en månad efter att genomfört den. En A4-sida räcker bra. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast en månad innan det arrangemang du söker bidrag för äger rum.

2016 delades omkring 700 000 kr ut.