PRESENTKORTET

Presentkortet Lund City

Enligt Handelns Utredningsinstitutet ökade handeln i Lund med 7% 2016. Det är bra! Men om vi hjälps åt att erbjuda kunderna fler möjligheter via presentkortet blir Lund ännu mer attraktivt som handelsstad.

Syftet med presentkortet Lund City är att stärka och profilera handeln i centrala Lund. Projektet initierades, drivs och marknadsförs av Lund Citysamverkan som är en sammanslutning av Handelsföreningen i Lund, Lunds kommun och Fastighetsägarföreningen Lund City.

 

Om presentkortet

Presentkortet är ett VISA-kort som laddas med valfritt belopp, upp till 5 000 kr, och sedan används för att betala i alla anslutna verksamheter i Lund City; såväl butiker, caféer, restauranger, hotell och frisörer som evenemang och upplevelser. Kortet gäller i 12 månader från inköpsdagen. Kortet levereras med ett exklusivt konvolut med silvertryck och ett grafiskt mönster med detaljer hämtade ur Lunds husfasader. Kortet fungerar som ett VISA-kort utan kod. Det säljs på www.lundcity.se.

Är du ännu inte med på presentkortet? Gå med nu!

För att kunna ta emot betalning med presentkortet behöver din kortterminal registreras. Fyll i avtalet och skicka det till Handelsföreningen, Kattesund 6, 222 21 Lund, eller scanna avtalet och maila det till citykortet@lundcity.se.

Årsavgiften för deltagande i presentkortet är 500 kr.

Länk till avtal om presentkortet

Länk till butiksguide om presentkortet