Kallelse till Årsmöte 2018

Kallelse till Handelsföreningens årsmöte

18 april kl. 19, Magle Konserthus

Varmt välkomna till årsmötet som vi håller i Magle konserthus, tidigare Frälsningsarmén, på Magle Stora Kyrkogata 4. Vi hoppas på en riktigt trevlig kväll med mat och dryck av olika slag. Som vanligt börjar vi kvällen med årsmötet. Anmäl att du vill delta genom att maila till info@handelsforeningen.se. Varmt välkommen!

Dagordning för mötet hittar du här.

Ditt engagemang och din röst är oerhört viktig för en hållbar och transparent utveckling av Handelsföreningen. Våra stiftelser är en central del av föreningen och en förutsättning för mycket av vårt arbete.

Bakgrund

Det finns fyra stiftelser som har anknytning till Handelsföreningen i Lund. Tre av dessa har samma ändamålsbestämmelser, nämligen att dela ut stipendier för utbildning och att ge ekonomiskt bidrag till personer som arbetat inom handeln i Lunds kommun. Stiftelsen Albin och Elsie Johanssons fond har enbart ekonomiskt bidrag i sina ändamålsbestämmelser.

Tre stiftelser är samlade under en ”hatt” och heter Handelsklassens i Lund Stiftelse. Årsredovisningarna är dock separata.

Stiftelsen Ekbergs fond
Stiftelsen Albin och Elsie Johanssons fond
Handelsklassens i Lund stiftelse

Styrelsen väljs av Handelsföreningens styrelse efter förslag från stiftelsens styrelse
Kapitalförvaltning: Sparbanken Skåne
Värdepappershantering: Sparbanken Skåne
Administration/sekreteriat: Swedbanks Stiftelseförvaltning

Den fjärde stiftelsen är Handelsföreningens i Lund stiftelse.

Styrelsen väljs av årsmötet efter förslag av Handelsföreningens styrelse
Kapitalförvaltning: Sparbanken Skåne
Värdepappershantering: Sparbanken Skåne
Administration/sekreteriat: Swedbanks stiftelseförvaltning

En enhällig styrelse lägger fram följande förslag till beslut

Alla stiftelserna samlas under samma namn –
HANDELSFÖRENINGENS i LUND STIFTELSER.

Stiftelsen Ekbergs fond
Stiftelsen Albin och Elsie Johanssons fond
Handelsklassens i Lund stiftelse
Handelsföreningens i Lund stiftelse

Styrelsen väljs av Handelsföreningens styrelse efter förslag från stiftelsens styrelse
Kapitalförvaltning: Sparbanken Skåne
Värdepappershantering: Sparbanken Skåne
Administration/sekreteriat: Swedbanks stiftelseförvaltning

 

Det är viktigt att det fattas ett beslut i frågan eftersom nuvarande stadgar inte är tillämpbara. Betydelsen av detta understryks av Länsstyrelsens förtydligande, se bilaga. Handelsföreningens styrelse är enig i detta förslag. Samordning av styrelsearbetet kommer att ge vår organisation en förenklad struktur och ett tydliggörande av ansvaret för stiftelserna.

Stiftelsens styrelse behöver kvalificerade ledamöter som mycket väl kan väljas utanför Handelsföreningens medlemskrets. Utbildning i styrelsearbete och stadgar kommer också att genomföras för de valda.

De föreslagna förändringarna i stadgarna påverkar inte på något sätt bankernas uppdrag gällande kapitalförvaltning, värdepappershantering och administration av stiftelserna som idag sköts av Sparbanken Skåne i samarbete med Swedbank Stiftelseförvaltning.

De tre paragrafer som behöver ändras är §7, §11 och § 12, se bilaga.

Det krävs 75% av rösterna från röstberättigade på årsmötet för att ändringen ska kunna genomföras. Varje medlemsföretag har en röst.

 

Handelsföreningens styrelse
Mai von Gegerfelt
Magnus Palmqvist
Maud Westerberg
Calle Henrickson
Ingvar Holm
Sven Petter Hovelius
Susanne Jeppesen
Mårten Lindfors
Ragnhild Fernlund


Valberedning
Daniel Remheden, Love Coffee
Henrik Andersson, BA Foto
Marita Andersson, Lexis Papper