START

Hjälp och stöd till företag i kris

Många verksamheter brottas med mycket stora utmaningar och akuta svårigheter. Vi vill framhålla att det finns hjälp och stöd att få från många olika håll såväl inom Handelsföreningen som i samverkan med våra samarbetspartners som tex Lunds Nyföretagarcentrum, Tillväxtverket och Lunds kommun.

Handelsföreningen når du på info@handelsforeningen.se eller Sven Petter Hovelius telefon 0707-909020. Vi kan hjälpa till med många olika problem och guida dig vidare i andra frågor.

För frågor som rör ekonomisk kris i ditt företagande kan du kontakta Handelsföreningens medlemsföretag Trägårdh Advokatbyrå och advokat Martin Gynnerstedt, som jobbar som konkursförvaltare och rekonstruktör. Kontakten är kostnadsfri, och gäller även dig som inte är medlem i Handelsföreningen. Martin nås på martin.gynnerstedt@tragardh.se alt. 073-7179672.

Regeringens samlade information om åtgärder med anledning av covid-19 hittar du här.

Region Skånes Företagsakut med ”Stöd till företag som drabbas ekonomiskt av Covid-19” erbjuder stöd för små- och medelstora företag i kris. Hur ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt, korttidspermittering, varsel mm?  Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under sekretess. Telefon 040-675 34 80 vardagar kl 9-12 och 13-16.

Lunds kommuns Företagslots guidar dig rätt i den kommunala servicen kring tillstånd, regler och företagande. Telefon 046-3597000.

Tillväxtverkets information om korttidsarbete som det är möjligt att ansöka om fr.o.m. 7 april, hittar du här.

Lunds kommuns åtgärdsprogram

Lunds kommun presenterade den 18:e mars 2020 en rad åtgärder för att stödja vårt näringsliv som just nu står inför enorma utmaningar. Åtgärderna innefattar bland annat avgiftsfri parkering, avgiftsbefrielse för uteserveringar, möjlighet för handeln att utnyttja gaturummet, förlängd betalningstid på fakturor gällande sophantering, tillstånd och tillsyn, och förlängd betalningstid för hyror där företag/organisationer hyr lokal av kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg uppmanar alla lundabor att stödja sina lokala handlare och restauranger. Fastighetsägare uppmanas samtidigt att förlänga betalningstider och om möjligt efterskänka någon hyra.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här.

Ett andra åtgärdsprogram presenterades den 17:e april. Bland förslagen finns Bland förslagen finns

  • Hyressänkningar för näringsidkare i kommunens fastigheter i utsatta branscher. Prövning om hyressäkning ska ske individuellt, men kommunen bedömmer att merparten av hyresgästerna kommer att kvalificera sig för en hyressänkning om 50 procent. Hyressäkningen ska gälla från den 1 april till den 30 juni.
  • Nya krav i upphandlingar i syfte att gynna lokalt näringsliv
  • Avgiftsfri torghandel på Clemenstorget och Mårtenstorget
  • Utökning samt avgiftsfrihet för Food trucks

Här kan du läsa om vilka åtgärder som ingår i förslaget.

Resultat av enkät till verksamheter i Lund City med anledning av Corona

Har ni märkt en ökad frånvaro p.g.a. sjukdom, vård av barn eller annat sedan utbrottet av Covid-19?
Butik svar ja 46%   /   Butik svar nej 54%
Restaurang svar ja 79%   /   Restaurang nej 21%

Har ni uppmanat era medarbetare att arbeta hemifrån?
Butik svar ja 6%   /   Butik svar nej 94%
Restaurang svar ja 0%   /   Restaurang nej 100%

Har ni i dagsläget planer på att varsla personal?
Butik svar ja 31%   /   Butik svar nej 69%
Restaurang svar ja 57%   /   Restaurang nej 43%

Har du sagt upp personal som en konsekvens av den rådande situationen?
Butik svar ja 18%   /   Butik svar nej 82%
Restaurang svar ja 29%   /   Restaurang nej 71%

Har du timanställd personal som förlorat sitt uppdrag?
Butik svar ja 39%   /   Butik svar nej 61%
Restaurang svar ja 85%   /   Restaurang nej 15%

Previous

Next

Lund City Awards 2019

Stort grattis till de fantastiska verksamheter som kammade hem priserna i Lund City Awards! Vinnarna korades på Mejeriet 14:e november efter en omröstning bland allmänheten under hösten som genererade 5529 röster, och följdes av en professionell jurys bedömning av de tre verksamheter som fått flest röster.

Årets Butik: Tehuset Java
Årets Café: Alice & Kattens Tesalong
Årets Restaurang: Klostergatans Vin & Delikatess
Årets Fastighetsägare: Estancia Fastigheter
Årets Servicestjärna: 7-Eleven Lilla Fiskaregatan

Nominerade:
Årets Butik: Bernt i Lund, Boardwalk, Tehuset Java
Årets Café: Alice & Katten, Broder Jakob, Patisseriet
Årets Restaurang: Klostergatan, Mat & Destillat, the Herbivore

Länk till film Årets butik

Länk till film Årets café

Länk till film Årets restaurang

Presentkortet Lund City

Syftet med presentkortet Lund City är att stärka och profilera handeln i centrala Lund. Projektet initierades, drivs och marknadsförs av Lund Citysamverkan som är en sammanslutning av Handelsföreningen i Lund, Lunds kommun och Fastighetsägarföreningen Lund City.

Sociala medier

Använd hashtag #lundcity på din verksamhets inlägg på Instagram, och följ Handelsföreningen på både Instagram och Facebook. Vi repostar fina inlägg på Handelsföreningens Instagram-konto handelsforeningen.lundcity, delar dem ibland på facebook, publicerar eget material och visar nyheter i flödet på lundcity.se.

Hemsidan lundcity.se är mycket välbesökt med omkring 15 000 unika besökare per månad. För att den ska fortsätta vara relevant och aktuell är vi beroende av information från er alla som driver verksamhet i Lund. Kontrollera gärna att dina uppgifter stämmer, och maila gärna tips på sådant du tycker att vi borde informera om! info@handelsforeningen.se.

Viktigt om Gatupratare!

Om du har gatupratare måste du ha tillstånd, respektera placeringsregler och sätta ditt kontrollmärke på gatuprataren. Kommunen är inne på linjen att alla gatupratare skall tas bort om reglerna inte följs. Handelsföreningen har i en skrivelse bett om dispens. Vi ber nu medlemmarna som har gatupratare att se över sina tillstånd. Lyckas vi med att hålla oss inom reglerna så kanske det finns möjlighet för oss att behålla gatupratarna.

Ansökan om tillstånd för gatupratare och mer information hittar du här.

Tidigare 2020

Årsmöte 27 april kl. 19

Vårt årsmöte kommer i år att äga rum via Zoom. Instruktion om detta kommer att mailas ut i god tid till anmälda deltagare. Om det är första gången du använder Zoom behöver du ladda ner Zooms programvara. Vi öppnar mötet kl. 18.30 så att alla har möjlighet att få tekniken att fungera samt prickas av i röstlängd.

Vänligen observera att betald medlemsavgift är en förutsättning för deltagande i årsmötet.

Delar av sittande styrelse, representant för valberedningen samt valberedningens förslag till ny styrelse, kommer att finnas på plats i Magle konserthus på Magle Stora Kyrkogata 4.

Handelsföreningens Styrelse

Länk till Dagordning

Webseminarium om skyltning

Handelsföreningen bjuder på ett webseminarium med den Barcelonabaserade inredningsarkitekten Marta Florensa, tisdagen den 14:e april kl. 8-10 – en unik möjlighet att få professionell hjälp med att utveckla din butiks skyltning och skyltfönster.

För att du ska kunna delta behöver vi din epost-adress, dit en instruktion kommer att skickas. Deltagande är kostnadsfritt.

Omvärldsanalys i handelns digitala transformation

26 mars kl. 8-12
Magle Konserthus
Föreläsare: Anna Råström, Stig fram

Under utbildningen går vi igenom hur du kan arbeta med olika verktyg och metoder för att omvärldsbevaka och analysera din verksamhet, din bransch och dina konkurrenter. Efter utbildningen kan du svara på frågor som: Hur avgör du vilka kunskapskällor/mediaflöden som är relevanta för dig? Hur får du fram bra information? Hur kan du använda omvärldsanalys i din yrkesvardag och löpande tillvarata resultaten för att utveckla din verksamhet? Utbildningen hålls i workshopform där vi blandar teori med praktiska övningar.

Handelns digitala transformation – Att möta framtidens handel

12 mars kl. 8-12
Magle Konserthus
Föreläsare: Helena Mattsson, WOW kommunikation

Handeln genomgår stora förändringar. Kraven och förväntningarna från konsumenterna stiger. Vad är det som driver den digital transformation inom branschen? Konsumenten är en stor drivkraft och idag förväntar sig allt fler en digital och sömlös kundupplevelse. Digital transformation är ett kontinuerligt arbete där konsumenten är en stor drivkraft i den digitala transformationen.

Vi går igenom vilka huvudsakliga digitala trender som påverkar handeln, vad som driver dem och hur det påverkar verksamheten.

Workhack – en utbildning som förändrar ditt arbetsliv

4 mars kl. 19-21
Magle Konserthus
Föreläsare: Anders Mildner

Glöm överfulla mejlkorgar, ständiga kalenderkrockar och den stressande känslan av att aldrig hinna med det du ska. Anders Mildner lär dig hur du arbetar strukturerat och vilka metoder du kan använda dig för att få saker gjorda på jobbet. Det blir en kväll då du får tips på hur du enkelt får ordning på din mail och kalender och lär dig mer om stress och arbetsglädje.

Anders Mildner är journalist, föreläsare, författare och processledare. Om det är någon som vet hur man blir mer effektiv på jobbet så är det Anders.

Bli en bättre talare

13 februari kl. 19-21
Magle Konserthus
Föreläsare: Anna Braun

Vad är egentligen en bra presentation? Och hur blir man en bra talare?Det är inte så svårt som det kan verka! Under en lärorik kväll ger vi dig verktygen och lär dig proffsens hemliga knep för att fånga publiken och få budskapet att nå fram och fastna. Det blir en insiktsfull och inspirerande föreläsning – som öppnar dina ögon för den kunskap du redan har och som sätter målen för ditt föredrag.

Anna Braun är kanske mest känd från SVT där hon under 6 år var programledare för Fixa Rummet på Barnkanalen. Hon började arbeta som talarcoach under sin vistelse i San Diego, men nu är hon tillbaka i Sverige.

Bli en bättre säljare

OBS! Ändrat datum! 29 januari kl. 19-21
Magle Konserthus
Föreläsare: Anja Westling

Med stort engagemang och mångårig erfarenhet ger Anja Westling dig handfasta tips på hur du kan utveckla och förbättra din försäljning. Det blir en kväll med fokus på inställning, nya möjligheter och hur man som butiksägare/säljare hanterar konkurrensen med e-handel och nya förutsättningar.

Anja Westling har mångårig erfarenhet av säljutbildning med retail som expertområde.

Visuell kommunikation

Vi fortsätter det uppskattade projektet med Visuell kommunikation under ledning av Helena Mattsson från Wow Communication, för såväl nya butiker som fortästtning för tidigare deltagare.

Steg 1 Inledande arbete
Butiken får ett personligt möte där man går igenom förbättringspotential i butikslayout, visual merchandising belysning m.m. Snygg och kommersiell visning av varor är en viktig faktor för ökad försäljning. En bra sortimentspresentation utgår ifrån kundens behov. Vi kommer hjälpa dig att se hur en helhet säljer mer än enstaka styckeprodukter och på det sättet locka kunden till merköp.

Målgrupp: Ägare, butikschef eller övrig ansvarig
Längd: 2 h per butik + efterarbete med skisser och förslag på förbättringar/handlingsplan.
Anmäl dig genom att maila till info@handelsforeningen.se, ange steg 1!

Steg 2 Uppföljning
Uppföljning, utveckling och ytterligare förstärkning av det arbete som initierades i steg ett.

Målgrupp: Ägare, butikschef eller övrig ansvarig
Längd: 2 h per butik + efterarbete med skisser och förslag på förbättringar/handlingsplan.
Anmäl dig genom att maila till info@handelsforeningen.se, ange steg 2!