START

Frukost med Handelsföreningen

26 september kl. 8.15
Café Landgren, Kyrkogatan. Stadsarkitekt Malin Sjögren informerar och svarar på frågor om kommunens skyltprogram.

6 oktober kl. 8.15
Patisseriet, Klostergatan. Johannes Björk, enhetschef för arrangemang på Kultur & Fritid, berättar om Vinterlund. Planeringen för Fredag i hjärtat av Lund 24 november fortsätter, välkommen att komma med idéer och förslag!

8 november kl. 8.15
Saluhallen. Stadsträdgårdsmästare Karl Oscar Seth berättar om planer för Lunds torg, aktuella projekt i stadsmiljön och gemensamma uttryck i färg och form. Marknadsansvarig Diana Dontsova berättar om sitt arbete med Saluhallen.

Handelsföreningen bjuder på frukost och aktuell information. Anmäl att du vill komma på info@handelsforeningen.se.

Höstmöte 19 oktober

Handelsföreningen hälsar alla medarbetare i våra medlemsföretag välkomna till höstmöte torsdag 19 oktober kl. 19. Mötet äger rum hos Crafoord Auktioner, Gamla Tullkammaren på Clemenstorget i Lund.

Mötet inleds med en presentation av Crafoord Auktioner till ett glas vin, följt av återupptaget årsmöte från april, därefter ordinarie halvårsmöte och avslutning med mat & vin.

Anmäla att du vill komma till info@handelsforeningen.se.

Årsmötet från 27 april 2017 återupptas med två på mötet bordlagda frågor:

§13 Förslag till beslut om modernisering och tillägg i stadgarna för Lunds Handelsförening, bilaga 1. Årsmötet bordlade frågan. Nytt förslag skickades ut till medlemmarna med kallelsen. Länk Stadgar Handelsföreningen i Lund.

§16 Förslag till beslut om ändring i stadgarna för Handelsföreningens i Lund Stiftelse, bilaga 2. Årsmötet bordlade frågan. Nytt förslag skickades ut till medlemmarna med kallelsen. Länk Stadgar Handelsföreningens i Lund Stiftelse.

Årsmötet avslutas.

Förslag till Dagordning för ordinarie höstmöte

  • Val av ordförande för mötet
  • Val av sekreterare för dagens protokoll
  • Val av två justeringspersoner/tillika rösträknare för mötet
  • Dagordningens godkännande
  • Årsavgift för påföljande år
  • Övriga avgifter/serviceavgift för 2018
  • Sammanträdet avslutas

Lund den 5 oktober 2017

Mai von Gegerfelt
Ordförande

 

Bilagor Förslag till Stadgar

Fredag i hjärtat av Lund

24 november gör vi en stor gemensam satsning på ett arrangemang som vi kallar Fredag i hjärtat av Lund, och som vi hoppas ska återkomma två gånger per år.

• Öppet kl. 10-21
• Shopping på gator och torg: Handelsföreningen söker ett gemensamt tillstånd för aktiviteter utanför butiken
• Fest och färger i butikerna
• Fest och färger på gator och torg
• Rabatter, fina erbjudanden, smakprover eller vad som kan passa – skapa en speciell upplevelse för era kunder
• Ta chansen att tömma lagret på udda saker, kontakta dina leverantörer för att få fina erbjudanden till denna aktivitet
• Underhållning på gator och torg under dagen och kvällen
• Avslutning med musik- och ljusshow på Stadshallens tak
• Handelsföreningen marknadsför arrangemanget genom annonsering och spridning av information

Datumet sammanfaller Black Friday på andra håll, men vi hoppas skapa ett arrangemang
som kan återkomma även under andra delar av året. Fredag i hjärtat av Lund samordnas av
Susanne Jeppesen, Chic o Chic, Stortorget 2. Susanne nås på telefon 0709-94 14 74 eller chicochic@live.se.

Vinterlund

Lunds kultur- och föreningsliv tillsammans med Lunds kommun planerar just nu för fullt för Vinterlunds andra säsong. Grantändning på Stortorget med tal och körer inleder alltihop som tidigare år (1 december) och åtföljs av julmarknad, tomten och tomtemor, hästskjuts och program hela skyltsöndagshelgen (2-3 december). Julmarknaden med tomten i täten återupprepas sedan varje helg fram till jul. Snölekplatsen som blev populär förra året, inte minst bland de små besökarna, återkommer också.

Torghandel under vinterlund: till adventshelgerna erbjuder Vinterlund torghandelare plats på Stortorget utan kostnad – enkla stånd, några väderskyddade stånd, ev. el, under de tre julhelgerna. Möjlighet finns att delta endast en helg, avgiften är då 500 kr. En depositionsavgift om 1000 kr tas ut. Anmälan till asa.jensen@lund.se.

Länk: Årets tema för juldekorationer i Lund från stadsträdgårdsmästare Karl Oscar Seth.

Stark positiv utveckling i Lund City

Mellan 2015 och 2016 ökade omsättningen i Lunds centrum med 5,2 procent, enligt en rapport som konsultföretaget WSP har gjort på uppdrag av Fastighetsägarna.

Hotell- och restaurangbranschen ökade med 8,1 procent, men allra mest (plus 17,4 procent) steg den kategori som kallas annan service och som inkluderar exempelvis hud, skönhet, hår, kultur och resor. Den totala omsättningen uppgick till 3,6 miljarder kronor.

Enligt undersökningen finns det totalt 514 butiker och andra verksamheter i Lunds centrum, vilket är en rejäl uppgång från 2012 då siffran var 447.

Undersökningen refereras i många svenska dagstidningar, bl.a. Sydsvenskan.

London 20-22 september

FULLBOKAT!   Spännande utveckling för just din business! Två dagar under professionell kunskapsledning och guidning av Ulf Johansson, professor vid Centrum för Handelsforskning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Informationsmaterial och program kommer när Ulf vet vem och vilka verksamheter som representeras. Programmet anpassas efter deltagarnas olika verksamheter.

Bokning av resa och hotel görs kollektivt av Handelsföreningen. Du står själva för kostnader för mat och dryck. Utresa kvällen 20 september och hemresa kvällen 22 september.

Känns det som något för dig? Hör av dig direkt så återkopplar vi. Ring till Mai på tel. 0708-98 31 68 om du har frågor, eller anmäl ditt intresse per mail.

Paris – Maison et Objet

FULLBOKAT! Resa till Paris i syfte att besöka Maison & Objet 9-11 september. Handelsföreningen bekostar flygresa, två övernattningar i delat dubbelrum, entré till mässan samt en gemensam middag. I övrigt står du själv för mat, dryck och transporter.

Anmäl ditt intresse till info@handelsforeningen.se.

Nya regler kring plastbärkassar

Sverige har fr.o.m. 1 juni nya regler för plastpåsar i butik. Vi har tidigare informerat om detta men för dig som vill veta mer finns information på Svensk Handels hemsida.

I korthet innebär reglerna att du som handlare har en informationsplikt om plastbärkassars miljöpåverkan. Det finns inga bestämmelser kring hur du som handlare ska informera dina kunder, det är upp till varje handlare att själv avgöra.

Årets Köpman: Grönt & Gott!

Vi är mycket stolta över att presentera Årets Köpmän i Lund: Grönt & Gott!
Grönt & Gott drivs av de unga entreprenörerna Arez Said och Rebar Ali, som med tilltro till sin egen styrka och en mycket stor portion entusiasm skapat ett företag som utvecklats till tre salladsbarer.

Livsglädje och en enorm servicevilja präglar deras arbete i butikerna och mötet med kunderna.

Jens Mårtensson från Klostergatans Vin & Delikatess belönades som Årets Anställd.

Stort grattis!

Handelsföreningen Lund

Handelsföreningens målsättning är att öka Lunds attraktionskraft och bidra till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta av affärsidkarna i Lund City och vi har ett mycket bra samarbete med såväl Lunds kommun som Fastighetsägarföreningen genom Lund Citysamverkan. Handelsföreningen arbetar för alla verksamheter i Lund, såväl enmansföretag som rikstäckande handelskedjor.

Handelsföreningen är din bästa affärspartner. Genom Handelsföreningen får du det stöd och nätverk du behöver för att skapa en långsiktig, trygg och hållbar affärsverksamhet.

Läs mer om Handelsföreningen…

Viktigt om Gatupratare!

Om du har gatupratare måste du ha tillstånd, respektera placeringsregler och sätta ditt kontrollmärke på gatuprataren. Kommunen är inne på linjen att alla gatupratare skall tas bort om reglerna inte följs. Handelsföreningen har i en skrivelse bett om dispens. Vi ber nu medlemmarna som har gatupratare att se över sina tillstånd. Lyckas vi med att hålla oss inom reglerna så kanske det finns möjlighet för oss att behålla gatupratarna.

Ansökan om tillstånd för gatupratare och mer information hittar du här.

Presentkortet Lund City

Omkring 100 butiker är nu anslutna till Presentkortet Lund City. Det fungerar i alla anslutna butiker som tar emot VISA / Mastercard. Kortet säljs på lundcity.se och på Turistbyrån, Botulfsgatan 1.

För att kunna ta emot betalning med presentkortet behöver din kortterminal registreras. Detta görs av Sven Petter Hovelius efterhand som butiker anmäler intresse;  tel. 0707-90 90 20 eller citykortet@lundcity.se.

Mer information

Sociala medier

Använd gärna hashtag #lundcity på era verksamheters inlägg på Instagram, och följ Handelsföreningen på både Instagram och Facebook. Vi repostar fina inlägg på Handelsföreningens Instagram-konto handelsforeningen.lundcity, delar dem ibland på facebook, publicerar eget material och visar nyheter i flödet på lundcity.se.

Hemsidan lundcity.se är mycket välbesökt med omkring 15 000 unika besökare per månad. För att den ska fortsätta vara relevant och aktuell är vi beroende av information från er alla som driver verksamhet i Lund. Kontrollera gärna att dina uppgifter stämmer, och maila gärna tips på sådant du tycker att vi borde informera om! info@handelsforeningen.se.